Hacamat Tedavisi

HACAMAT TEDAVİSİ

 • Kupa uygulaması (Hacamat) cilt yüzeyinde sadece negatif basınç oluşturarak ya da devamında yüzeysel insizyonlar yapıp sonra tekrar negatif basınç oluşturarak gerçekleştirilen bir tedavi metodudur.
 • Kupa tedavisi geleneksel tedavi usulleri içerisinde en eski uygulamalardan birisidir
 • Kupa tedavisinin ilk olarak nerede ve ne zaman başladığına dair kesin bir bilgi yoktur.
 • Kupa uygulamasının binlerce yıldır kullanıldığı bilinmekle birlikte ilk yazılı kaynaklara eski Mısır ve Çin`de rastlanmaktadır . Bu kadim sanat Eski Mısırlılardan Yunanlılara ve Romalılara taşındı Dünyanın dört bir yanındaki toplumlarda da Mısır ve Çin coğrafyasından sonra uygulandığı düşünülmektedir.
 • Mısır, Yunan, Babil, İran, Çin, Hindistan, Pakistan, Asya ülkeleri ve İslam coğrafyasında yaygın olarak kullanılmış ve halen kullanılmaktadır.
 • Ebers papirüsleri kupa uygulamasından ‘’yabancı cisimlerin vücuttan uzaklaştırılması ile ilgili bir yöntem’’ olarak bahsetmektedir.
 • Eski bir Çin kaynağında ‘’akupunktur ve kupa uygulaması ile hastalıkların yarısından fazlası iyileşir’’ denilmiştir.
 • Herodotus (MÖ 484-425) mısır doktorlarının her iki kupa ( kuru/ yaş) uygulamasını yaptığını yazmıştır.
 • S 1.yy’da İbn-i Sina’nın yazdığı islam tıbbinin en kapsamlı kaynağı olan “El-Kanun Fi’t-Tıbb’’ kitabında da kuru ve yaş kupa uygulamalarından ayrıntılı olarak bahsetmiştir.
 • Hipokrat (M.Ö. 460–377), Galen (M.S. 131-210) kupa uygulamasından bahsederler.
 • Eski çağın ünlü hekimleri bu uygulamayı benimsedikleri için bütün dünya asırlarca kupa uygulamasını güvenilir tedavi yöntemlerinden birisi olarak kabul etmiştir.
 • Çeşitli kupa (Hacamat) yöntemleri vardır. Kan alınarak yapılan yaş kupa dışında kansız, kas spazmı çözmek ve kan dolaşımını hızlandırmak için yapılan sabit kuru kupa, vücut yüzeyini yağlayarak üzerine vakumlanmış kupayı gezdirerek yapılan hareketli kupa (kupa masajı) bunlara örnektir.
 • Kuru ve yaş kupa uygulamasının birçok etki mekanizması vardır. Uygulanan bölgede negatif basınç sonucu kapiller geçirgenlikte artış, lenfatik sisteme destek, çizik ile oluşan immün hücrelerinin aktivasyonu, serbest sinir uçlarının uyarılması sonucu meydana gelen refleks yanıt, nitrik oksit, beta endorfin salınımı v.b etkiler söz konusudur.

  

Uygulanabilecek durumlar

 • Organik bir rahatsızlığı tanımlanmayan hastalarda immün sistemi güçlendirme
 • Fibromiyalji sendromu
 • Romatizmal hastalıklara ait kronik ağrı, eklem hareket kısıtlılığı, sabah tutukluğu, yorgunluk gibi durumlar
 • Kas-iskelet sistemi mekanik ağrıları
 • Diz ağrısı (osteoartrit vb)
 • Migren ve gerilim tipi baş ağrısı gibi organik olmayan baş ağrıları
 • Organik olmayan uyku bozukluklar